Privacy gewaarborgd

Camsecured is een Nederlands bedrijf gevestigd in Scharnegoutum in de provincie Friesland. We zijn een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in Mobiele Camerabewaking en objectbewaking. Onze camera-units worden binnen ons bedrijf ontwikkeld. Gegevens verwerkt door Camsecured worden opgeslagen op servers binnen Nederland in beveiligde en gecertificeerde datacenters en in eigen beheer bij Camsecured.

Camsecured helpt je voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en biedt op basis van je bewakingsdoel een verwerkersovereenkomst aan. Lees meer.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Camsecured?

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Het ingevulde contactformulier op de publieke website
  • Communicatie per e-mail
  • Persoonlijke accountgegevens voor de Mijn Camsecured klantomgeving
  • Camerabewakingsbeelden van het detectiegebied op basis van alarmsensors
  • Periodieke camerabeelden van de situatie (geen gezichten of kentekens herkenbaar)

Camsecured maakt geen gebruik van marketing of tracking cookies. Er worden uitsluitend functionele cookies noodzakelijk voor de werking van de webapplicatie gebruikt. Er is daarom dus ook geen cookie-wall aanwezig.

Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen, tenzij via de wet afgedwongen in verband met opsporing.

Camerabewaking en privacy. Hoe zit dat?

Bewakingsdoel
Bewaking heeft altijd een vastgelegd doel, dit kan zijn preventie tegen diefstal, of het monitoren van de voortgang van een project. Dit doel is vastgelegd in de verwerkersovereenkomst tussen de opdrachtgever en Camsecured. Lees hier meer over de verwerkersovereenkomst

Aanduiding camerabewaking
Er wordt op de locatie door Camsecured duidelijk in woord en beeld aangegeven dat er sprake is van camerabewaking. Denk hierbij aan tekst en symbolen op de camera-units, en banieren op hekwerken/bouwhekken.

Periodieke camerabeelden
Er wordt door Camsecured camera-units automatisch periodieke camerabeelden gemaakt op een vast interval (niet op basis van activiteit). Deze beelden dienen om achteraf een timelapse te maken, en een overzicht te geven over de bewaakte locatie (bijv. om te zien of het materieel juist is geplaatst, het hek is afgesloten, e.d.). Periodieke camerabeelden hebben een grote beeldhoek op beperkte resolutie, waardoor gezichten en kentekens praktisch onherkenbaar zijn.

Werktijden
De opdrachtgever stelt werktijden in via Mijn Camsecured. Tijdens werktijden worden er geen camerabewakingsbeelden gemaakt op basis van activiteit in het detectiegebied. De Camsecured camera-unit bewaakt op dat moment alleen zichzelf ter voorkoming van sabotage. Deze werktijden worden ingesteld ter voorkomen van valse alarmen, werkzaam personeel op het terrein wordt immers als een vals alarm beschouwd.

Maskering van detectiegebied
De Camsecured camera-unit wordt uitsluitend gericht op het te bewaken gebied. Bewegingsdetectie kan op bepaalde gebieden expliciet worden uitgezet. Dit wordt ook gedaan om valse alarmmeldingen te voorkomen.

Livestream door opdrachtgever
De opdrachtgever kan livestreamen. De opdrachtgever is verantwoordelijk eventuele personen te informeren over cameratoezicht op het te bewaken terrein, bijv. een werkplaats. Het doel van de livestream is alleen ter controle van de projectlocatie, plaatsing van goederen/materieel, en procescontrole. De livestream is uitdrukkelijk niet om eventueel personeel in de gaten te houden.

Livestream door meldkamer
De meldkamer bekijkt uitsluitend camerabewakingsbeelden na abnormale activiteit in het detectiegebied buiten werktijden. Er wordt door de meldkamer alleen een livestream gemaakt om de situatie nader te bekijken alvorens het sturen van een beveiliger. De camera kan hierbij worden ingezoomd en 360° gedraaid. Hoewel de meldkamer 24/7 paraat staat, is de meldkamer dus niet continu aan het livestreamen.

Hoe lang worden beelden bewaard?

Camerabewakingsbeelden worden door Camsecured maximaal 14 dagen bewaard, tenzij dit als bewijsmateriaal wordt gebruikt bij opsporing na een incident. Na afhandeling van het incident wordt het bewijsmateriaal verwijderd.

Periodieke camerabeelden van de locatie worden gedurende de gehele voortgang van het project bewaard door Camsecured, tot maximaal 28 dagen nadat de laatste camera-unit is afgevoerd.gevoerd.

Toegang tot beelden

Beelden worden uitsluitend bekeken door de opdrachtgever zelf, geauthoriseerde onderhoudsmedewerkers van Camsecured, en de PAC gecertificeerde meldkamer (Spyke Security B.V.). Camerabeelden waar personen op te zien zijn mogen verder niet openbaar worden gemaakt tenzij door de wet gedwongen, bijvoorbeeld voor opsporingsdoeleinden.

Alle geauthoriseerde medewerkers van Camsecured, en de meldkamer met toegang tot beelden hebben een geheimhoudingsplicht. De meldkamer kijkt alleen naar camerabeelden na een alarmmelding op basis van activiteit in het detectiegebied buiten de ingestelde werktijden.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Standaardversleuteling (TLS) is van toepassing op alle communicatie over internet, waaronder:

  • Contactformulier op de publieke website
  • Communicatie per e-mail
  • Mijn Camsecured klantomgeving

Accounts worden beveiligd met een combinatie van het e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Camsecured camera-units zitten achter de firewall van de internet serviceprovider, en zijn uitsluitend bereikbaar via een versleutelde verbinding met de Camsecured server. Camerabeelden worden opgeslagen op de server van Camsecured in een gecertificeerd Nederlands datacentrum (ISO 27001, NEN 7510, en ISO 9001).

Camsecured helpt je te voldoen aan de AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is aangesteld om regels op te stellen en te handhaven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals namen of adressen. Camerabeelden (foto’s en video’s) van personen gemaakt door bewakingscamera’s van Camsecured vallen hier ook onder.

Verantwoordelijken bij het opslaan van persoonsgegevens

De AVG geeft aan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid kan zijn. De opdrachtgever is het eerste aanspreekpunt en de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel (beveiliging) en de middelen (cameratoezicht) vast. Als de opdrachtgever Camsecured inschakelt voor de middelen, dan is Camsecured de zogenoemde verwerker. De opdrachtgever geeft instructie aan Camsecured om camerabeelden te maken en op te slaan.

Is er voldaan aan de AVG?

Voor het opslaan van beelden en persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag bestaan. Zo moet er bij camerabewaking een duidelijk omschreven doel zijn.

Camsecured helpt je hier graag mee, door een verwerkersovereenkomst aan te bieden waar alle relevante zaken in worden vastgelegd. De opdrachtgever hoeft deze vervolgens alleen nog online te ondertekenen of per e-mail akkoord te geven.

Informatieplicht bij het maken van beelden

Bij camerabewaking of -toezicht moeten betrokkenen hiervan duidelijk op de hoogte worden gebracht. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Maar Camsecured helpt de opdrachtgever hiermee via:

  • Duidelijke symbolen en tekst op de camerakasten.
  • Doeken/banieren op te hangen aan hekwerk/bouwhekken.

Hiermee wordt duidelijk in woord en beeld aangegeven dat er camerabeelden kunnen worden gemaakt. Hebben betrokkenen vragen over dit toezicht, dan kan Camsecured namens de opdrachtgever deze verzoeken behandelen.

Heb je nog vragen?

Stuur ons een e-mail aan info@camsecured.com, of bel ons via 088 40 10 200.